ریاضیا، سایت ریاضی دبیرستانی(متوسطه دوم)
+
معمای تخم مرغی 1
سرگرمی / کاربرد ریاضی

معمای تخم مرغی 1

در این روزگار که هر از چند گاه تخم مرغ از خود مرغ پیشی می گیرد ، برای ارج نهادن به مقام والای تخم مرغ معمائی در این زمینه را مطرح و حل می کنیم و اما صورت معما . . .
بالا