شنبه, 30 تیر 1403
ریاضیا، سایت تمام دروس ریاضی دبیرستان(متوسطه دوم)
به ریاضیا خوش آمدید

حل مسائل ریاضی 2 تجربی

تاریخ : جمعه 1402.11.20
نویسنده : riaziair
نظرات : 0
بازدیدها : 747
حل مسائل کتاب درسی ریاضی 2 تجربی
حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 9 با موضوع هندسه تحلیلی ، طول پاره خط -وسط پاره خط-فاصله نقطه از خط 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 19 با موضوع معادله درجه دوم ، روابط بین ریشه ها ، ساخت معادله درجه دوم 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 23 با موضوع ساخت و حل معادلات گویا و گنگ 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 29 با موضوع هندسه و ترسیمات هندسی ، عمود و نیمساز و عمود منصف و ویژگیهای آنها 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 40 با موضوع نسبت و تناسب ، قضیه تالس و نتایج آن 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 45 با موضوع حالات تشابه و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 56در موضوع توابع گویا و گنگ ، تساوی دو تابع ، تابع پلکانی و جزصحیح 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 63 در موضوع وارون تابع و یافتن وارون و تحدید دامنه تابع 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 69 در موضوع قرینه یابی و انبساط و انقباض نمودار اعمال بر توابع 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 76 در موضوع نسبتهای مثلثاتی قرینه کمان ، متمم و مکمل کمان ، طول کمان در دایره 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 87 در موضوع نسبتهای مثلثاتی متمم و مکمل زاویه 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 93 در موضوع رسم نمودار توابع مثلثاتی 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 104 در موضوع تابع نمائی ، رسم نمودار نمائی ، معادله نمائی 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 113 در موضوع تابع لگاریتم ، رسم تابع لگاریتم ، قواعد لگاریتم ، معادله لگاریتمی 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 118 در موضوع رسم نمودار تابع نمائی و لگاریتم 

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 127 در موضوع مفهوم همسایگی و حد چپ و راست

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 135 در موضوع حد توابع کسری ، رادیکالی ، مثلثاتی ، قدرمطلق و جز صحیح

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 142 در موضوع پیوستگی و بررسی ان از روی ضابطه یا نمودار

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 151 در موضوع استقلال دو پیشامد ، احتمال شرطی ، قوانین احتمال

حل مسائل ریاضی 2 تجربی صفحه 162 در موضوع آمار ، میانگین ، میانه ، واریانس ، انحراف معیار ، ضریب تغییرات

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا