پنج شنبه, 24 خرداد 1403
ریاضیا، سایت تمام دروس ریاضی دبیرستان(متوسطه دوم)
به ریاضیا خوش آمدید
+
حل تمام تمرینات کتاب ریاضی دهم ریاضی/تجربی
حل مسائل / حل مسائل ریاضی 1

حل تمام تمرینات کتاب ریاضی دهم ریاضی/تجربی

حل تمرین ریاضی دهم صفحه 12 ، موضوع : مجموعه ، اعمال بر مجموعه ها ، اجتماع ، اشتراک، تفاضل، متمم،تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه حل تمرین ریاضی دهم صفحه 20 ، الگو و دنباله ،دنباله درجه اول ، دنباله درجه دوم ،الگوی هندسی دنباله ها حل تمرین ریاضی دهم صفحه 24 ،
بالا