شنبه, 30 تیر 1403
ریاضیا، سایت تمام دروس ریاضی دبیرستان(متوسطه دوم)
به ریاضیا خوش آمدید
+
حل تمام تمرینات کتاب درسی هندسه 1
حل مسائل / حل مسائل هندسه 1

حل تمام تمرینات کتاب درسی هندسه 1

حل مسائل هندسه 1 صفحه 15 ، موضوع : ترسیمهای هندسی حل مسائل هندسه 1 صفحه 26 ، موضوع : استدلال حل مسائل هندسه 1 صفحه 33 ، موضوع : نسبت و تناسب در هندسه حل مسائل هندسه 1 صفحه 48 ، موضوع : کاربردهائی از قضیه تالس حل مسائل هندسه 1 صفحه 64 ، موضوع : چند ضلعیها ،
بالا