شنبه, 12 اسفند 1402
ریاضیا، سایت تمام دروس ریاضی دبیرستان(متوسطه دوم)
+
آیا می دانید 6000 فاکتوریل چند رقم دارد؟
سرگرمی / برنامه نویسی ریاضی

آیا می دانید 6000 فاکتوریل چند رقم دارد؟

آیا می دانید 6000 فاکتوریل (یعنی حاصلظرب اعداد 1 و 2 و . . . تا 6000 ) چند رقم دارد ؟ این برنامه توسط زبان برنامه نویسی پاسکال و به کمک آرایه ها برای محاسبه حاصلضرب اعداد بزرگ نوشته شده است .
بالا