دوشنبه, 13 آذر 1402
ریاضیا، سایت تمام دروس ریاضی دبیرستانی(متوسطه دوم)

معرفی سایت پیشین مدیر سایت،محمد حسین مصلحی

در ابتدا سایتی با دامین riazisara .com راه اندازی شد که شامل حل مسائل کتابهای درسی نظام قبلی (5-3-4) بود و ..
+
حل تمام تمرینات کتاب درسی آمار و احتمال
حل مسائل / حل مسائل آمار و احتمال

حل تمام تمرینات کتاب درسی آمار و احتمال

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 17 ، آشنائی با منطق ریاضی حل تمرین آمار و احتمال صفحه 24 ، مجموعه ـ زیر مجموعه حل تمرین آمار و احتمال صفحه 38 ، قوانین و اعمال بین مجموعه ها و جبر مجموعه ها
+
حل تمام تمرینات کتاب ریاضی دهم ریاضی/تجربی
حل مسائل / حل مسائل ریاضی 1

حل تمام تمرینات کتاب ریاضی دهم ریاضی/تجربی

حل تمرین ریاضی دهم صفحه 12 ، موضوع : مجموعه ، اعمال بر مجموعه ها ، اجتماع ، اشتراک، تفاضل، متمم،تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه حل تمرین ریاضی دهم صفحه 20 ، الگو و دنباله ،دنباله درجه اول ، دنباله درجه دوم ،الگوی هندسی دنباله ها حل تمرین ریاضی دهم صفحه 24 ،
بالا